Социјална одговорност

социјална одговорност
се грижи за вработените

Можеме да ја поддржиме датотеката за дозвола за отпуштање и извештајот за проценка на HRP.

Ако ви треба, ве молиме контактирајте не за да дознаете повеќе.