Прилагодување

Боја и шема за дигитално печатење се дозволени за приспособување.

img-1
img-2