Обиколка на фабриката

Краток вовед

фабрички вовед

Историја на фондацијата

Историја на фондацијата

Индустриски синџир

Индустриски синџир

Можност за производство на функционална ткаенина

што можеме да правиме

Процес на производство

производствен процес

Тест центар

тест

Создавање

Оддел за истражување и развој

Паметно складиште

ПАМЕТНО-МАГАЦИОН

Глобализацијата

маркетинг